2:a , Garvaregatan 5 a, 60 kvm TM,TT o Diskmaskin  hyra: 6785:- ledig 1/1-22

2,5:a, Dammgatan 22 c 67 kvm, TM,TT och diskmaskin, hyra: 7980:- Ledig 1/1-22