Ett bättre boende!

Vi på Fastokraten jobbar för att alltid vara en attraktiv och trygg hyresvärd.

Historik

Under 1997 bildades Fastokraten AB vilket kom till att vara en av de större fastighetsägare och fastighetsskötare inom Oskarshamnsregionen. Idag ägs bolaget helt av Håkan Olsson och består av ett antal hyresfastigheter.

Sedan starten har även ett omfattande projektarbete med externa fastigheter genomförts där vår uppgift har varit samordning, ansvar och ekonomi.

För att kunna erbjuda våra hyresgäster och kunder bästa tänkbara service har vi hela tiden ett nära samarbete.
I Fastokraten AB ingår även Fastokraten Invest och Fastokraten Svalan.

Ägare

Håkan Olsson startade sin karriär på Materialmännen som säljare och inköpare. Efterhand steg intresset för fastighetsbranschen och genom kontakter med olika företag ingicks samarbete som 1997 resulterade i Fastokraten AB.